درخواست ۱۵سال زندان برای شوهر خواهر پادشاه اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درخواست ۱۵سال زندان برای شوهر خواهر پادشاه اسپانیا

دادستانی اسپانیا خواستار مجازات ۱۵سال زندان برای ایناکی اوردانگارین، شوهر دختر کوچک پادشاه سابق این کشور شد.

شوهر کریستینا دوبوربون دختر خوان کارلوس که شوهر خواهر پادشاه کنونی اسپانیا است متهم به اختلاس میلیون ها یورو از طریق قراردادهای مناقصه ای با دولت های منطقه ای است. از سویی دیگر کریستینا دوبوربون پس از طی مراحل بازجویی و تحقیق قضایی از اتهام فساد مالی در این پرونده ۵۰۰ صفحه ای تبرئه شد.

در اسپانیا به جز پادشاه، اعضای خانواده سلطنتی از مصونیت قضایی برخوردار نیستند. با این همه مطرح شدن این پرونده، فرصتی برای جمهوری خواهان برای ابراز مخالفت با سلطنت مشروطه در اسپانیا فراهم آورده است.