فرانسه باید به دزدان دریایی غرامت بدهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسه باید به دزدان دریایی غرامت بدهد

دیوان اروپایی حقوق بشر، فرانسه را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی به پرداخت غرامت به ده دزد دریایی سومالیایی محکوم کرد.

هیچ شرایطی نمی تواند نقض حقوق متهمان را توجیه کند.

این دزدان دریایی در سال 2008 میلادی پس از ربودن دو قایق تفریحی در آبهای سومالی توسط نیروی دریایی فرانسه بازداشت شدند.

این افراد چهل و هشت ساعت پس از بازداشت به فرانسه منتقل شدند و مورد محاکمه قرار گرفتند.

به گفته دیوان اروپایی حقوق بشر، افراد بازداشت شده باید بلافاصله توسط یک قاضی یا مقام صلاحیتدار قضایی تفهیم اتهام شوند و فرانسه با تاخیر چهل هشت ساعته، حقوق دزدان دریایی را نقض کرده است.

اگرچه دادگاه در رای خود بر شرایط منحصر به فرد دستگیری و انتقال آنها و نیز مداخله فرانسه در شش هزار کیلومتری مرزهایش تاکید کرده اما در عین حال گفته است که هیچ شرایطی نمی تواند نقض حقوق متهمان را توجیه کند.

به این ترتیب فرانسه به پرداخت دو تا پنج هزار یورو غرامت به هر یک از دزدان دریایی و نیز سه تا نه هزار یورو برای مخارج دادرسی محکوم شد.