بزرگترین درخت کریسمس انسانی در هندوراس

بزرگترین درخت کریسمس انسانی در هندوراس

هندوراس با ساخت بزرگترین درخت کریسمس ساخته شده از گروهی از انسانها رکورد جدیدی در گینس به نام خود ثبت کرد. برای ساخت این درخت کریسمس حدود ۳ هزار نفر مشارکت دارند.

هندوراس با ساخت بزرگترین درخت کریسمس ساخته شده از گروهی از انسانها رکورد جدیدی در گینس به نام خود ثبت کرد. برای ساخت این درخت کریسمس حدود ۳ هزار نفر مشارکت دارند.

تازه‌ترین ویدیو