کنسرت گروه یوتو برای روز جهانی ایدز
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کنسرت گروه یوتو برای روز جهانی ایدز

نوازندگان گروه یوتو همراه با بونو خواننده این گروه در میدان تایمز شهر نیویورک در حال اجرای برنامه خود به مناسبت روز جهانی ایدز.

نوازندگان گروه یوتو همراه با بونو خواننده این گروه در میدان تایمز شهر نیویورک در حال اجرای برنامه خود به مناسبت روز جهانی ایدز.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست