یورش پلیس پرتغال در مبارزه با فساد به بانک اسپیریتو سانتو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یورش پلیس پرتغال در مبارزه با فساد به بانک اسپیریتو سانتو

خبر کوتاه

مقامات قضایی و پلیس پرتغال روز پنجشنبه در زمینه پرونده تقلب و پولشویی در بانک «اسپیریتو سانتو»، در اقدامی ضربتی، حدود چهل بازرسی و تفتیش به عمل آوردند.

تابستان گذشته، اعلام ورشکستگی ناگهانی این بانک، پرتغال را شوکه کرد.

بیش از دویست مامور دولتی، دفاتر و خانه های مسکونی مدیران سابق این بانک را مورد بازرسی قرار دادند.