دو تن از رهبران معترضان در هنگ کنگ بازداشت شدند

دو تن از رهبران معترضان در هنگ کنگ بازداشت شدند
نگارش از Euronews

در جریان عملیات پاکسازی مکانهای تحت اشغال معترضان در هنگ کنگ، دهها تن از آنها از جمله دو تن از رهبران جنبش دموکراسی خواهی دستگیر شدند.

یکی از رهبران دستگیر شده طی ماه گذشته نیز یکبار دیگر بازداشت اما پس از مدتی آزاد شده بود.

این افراد در منطقه مونگ کوک که طی دو ماه گذشته و از ابتدای این جنبش محل خشن ترین درگیری ها از ابتدای تظاهرات طرفداران دموکراسی در جزیره هنگ کنگ چین بود.

این اعتراضها به تصمیم کنگره خلق چین در زمینه نحوه انتخاب رئیس منطقه ای هنگ کنگ صورت گرفته است. معترضان خواستار برکناری رئیس دولت محلی و نیز تغییر تصمیم دولت چین برای نظارت بر انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی در این منطقه هستند.

لئونگ چون یینگ، رئیس دولت محلی هنگ کنگ این اعتراض ها را غیرقانونی خوانده و از شهروندان خواسته است که خیابانها را ترک کنند. پلیس اعلام کرده که طی هفته جاری تمامی موانع ایجاد شده در خیابانها را برخواهد چید.

مطالب مرتبط