گزارش دختر ۸ ساله فلسطینی از کرانه باختری
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

گزارش دختر ۸ ساله فلسطینی از کرانه باختری

دختر ۸ ساله فلسطینی برای مخالفت با اشغال روستایی که در آن زندگی می کند در کرانه باختری از تلفن همراه خود استفاده می کند. جانا تمیمی درباره درگیری با سربازان فلسطینی در نبی صالح با ضبط فیلم توسط تلفن همراهش گزارشهایی تهیه کرده و در اینترنت منتشر می کند. این کودک فلسطینی می گوید که می خواهد صدای مردم را به جهان برساند تا آنان بتوانند از حمایت بیشتری برخوردار شوند

دختر ۸ ساله فلسطینی برای مخالفت با اشغال روستایی که در آن زندگی می کند در کرانه باختری از تلفن همراه خود استفاده می کند. جانا تمیمی درباره درگیری با سربازان فلسطینی در نبی صالح با ضبط فیلم توسط تلفن همراهش گزارشهایی تهیه کرده و در اینترنت منتشر می کند. این کودک فلسطینی می گوید که می خواهد صدای مردم را به جهان برساند تا آنان بتوانند از حمایت بیشتری برخوردار شوند

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست