پاپ در پارلمان اتحادیه اروپا سخنرانی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ در پارلمان اتحادیه اروپا سخنرانی کرد

مقر پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه روز سه شنبه شاهد حضور پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان بود.

پاپ در بازدید از پارلمان اتحادیه اروپا خواستار تدوین برنامه ای برای مهاجرت در قاره سبز شد.

وی در سخنانی با اشاره به مرگ هزاران مهاجر غیرقانونی طی سال های اخیر در مسیر رساندن خود به اروپا گفت: «ما نمی توانیم اجازه دهیم که دریای مدیترانه به یک گورستان بزرگ بدل شود.»

پاپ فرانچسکو در ادامه افزود: «اروپا قادر خواهد بود که با مشکلات مربوط به مهاجرت رو در رو شود تنها در صورتی که بتواند به روشنی هویت فرهنگی خود را حفظ کند.»

رهبر کاتولیک های جهان سران اتحادیه اروپا را به تصویب قوانین مناسبی که ضمن تامین حقوق شهروندان اروپا، مهاجران را نیز پذیر است ترغیب کرد و اقدام علیه دلایل مهاجرت به جای مشغول شدن به عواقب آن را برای حل این مشکل موثر دانست.

پاپ در ادامه سفر به استراسبورگ در میان اعضای شورای اروپا نیز حاضر شد و درباره لزوم برقراری صلح در جهان سخنرانی کرد.

شورای اروپا نهادی مشورتی با عضویت نمایندگان 47 کشور است که حدود 820 میلیون شهروند را نمایندگی می کنند.