نخستین رقابت اسکی پرش انفرادی فصل با قهرمانی کودلکا پایان یافت

نخستین رقابت اسکی پرش انفرادی فصل با قهرمانی کودلکا پایان یافت
نگارش از Euronews

رومن کودلکا، به مقام قهرمانی نخستین دوره رقایت های اسکی پرش انفرادی فصل رسید.

در پیست اسکی کلینگنتال آلمان، یکشنبه کودلکا از جمهوری چک در رقابت های صبح و بعد از ظهر با ثبت دو رکورد ۱۳۸ و ۱۳۹ و نیم متری، در همین آغاز فصل، ۲۷۶ امتیاز به دست آورد.

استفان کرفت، با وجود ثبت رکورد ۱۴۲ متری در جریان رقابت های صبح، در نوبت دوم ۱۳۶متر پرید. این اسکی باز اتریشی، پس از کودلکا با۲۷۴ امتیاز دوم شد.

آندرئاس ولینگر، یک روز پس از درخشش در رقابت های تیمی، بر سکوی سوم نخستین مسابقه پرش فصل ایستاد.

این اسکی باز ۱۹ ساله آلمانی در دو نوبت به ترتیب ۱۴۰ و ۱۳۳ متر و نیم پرید.

دور بعدی رقابت های اسکی پرش، در پیست کوسامو در فنلاند برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط