معرفی شش قدیس جدید از سوی پاپ فرانچسکو

معرفی شش قدیس جدید از سوی پاپ فرانچسکو
نگارش از Euronews

خبر کوتاه

پاپ فرانچسکو روز یکشنبه، طی مراسم ویژه ای در واتیکان، دو شهروند هند و چهار ایتالیایی را قدیس اعلام کرد.

این افراد زندگی خود را برای خدمت به مردم بی بضاعت، بیمار و سالمندان صرف کردند و پاپ فرانچسکو از ایتالیایی ها خواست از آنان الگو بگیرند.

مطالب مرتبط