درخشش آلمان در نخستین مرحله از رقابت های فصل پرش با اسکی تیمی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درخشش آلمان در نخستین مرحله از رقابت های فصل پرش با اسکی تیمی

آلمان، قهرمان المپیک در ماده تیمی پرش با اسکی، در نخستین مرحله از رقابت های فصل پیروز شد. یاران سروین فروید موفق شدند با کسب مجموعا ۱۰۹۸ امتیاز ژاپنی ها و نروژها را ناکام بگذارند.

آندراس ویلینگر در برابر چشمان صدها هوادار و هموطن بهترین پرش را به نمایش گذاشت و ۱۳۹ و نیم متر پرید.

ژاپنی ها که در دور اول فاصله بسیار اندکی با آلمانی های میزبان داشتند در دور دوم ضعیف تر عمل کردند. نوریاکی کاسایی، اسکی باز کهنه کار ژاپنی، بهتر از هم تیمی هایش پرید و از مرز ۱۳۶ متر گذشت اما تیم در پایان روز چاره ای جز قبول شکست نداشت.

نروژی ها برخلاف ژاپنی ها، در دور دوم عالی بودند. آندرس فانِمِل نخست ۱۳۶ و سپس ۱۴۴ متر پرید و آندرس باردال نیز در دور دوم از مرز ۱۳۷ متر گذشت تا نروژ با اختلاف امتیاز بسیار اندک نسبت به ژاپن در مکان سوم نشیند.

این در حالی است که گزارش شده است که فیلیپ سیئون نروژی که در تمرینات به سختی زمین خورده در بیمارستان بستری شده است و روز یکشنبه در ماده انفرادی حضور نخواهد یافت.