آخرین فراخوان برای ارسال عکس از سومین و بزرگترین «ماه افروختگی» سال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین فراخوان برای ارسال عکس از سومین و بزرگترین «ماه افروختگی» سال

آخرین فراخوان برای ارسال عکس از سومین و بزرگترین «ماه افروختگی» سال

تصاویر خود از این رویداد فوق العاده زیبای طبیعی را که دوشنبه شب رخ داد به ما در آدرس زیر بفرستید. لطفا نام خود را به حروف لاتین نیز درج بفرمایید.

witness@euronews.net

@euronews using #supermoon

از میان تصاویر ارسالی بهترین آنها انتخاب و در وبسایت منتشر خواهد شد