ادامه روند محاکمه پیستوریوس در سایه پخش فیلم دویدن او

ادامه روند محاکمه پیستوریوس در سایه پخش فیلم دویدن او
نگارش از Euronews

محاکمه اسکار پیستوریوس، قهرمان دو و میدانی معلولان، به اتهام قتل شریک زندگیش، از روز دوشنبه از سر گرفته شد.

در جریان این محاکمه، گری نل، دادستان، از پزشک امور ورزشکاران معلول پرسید، چگونه آقای پیستوریوس پس از آن که به دری که پشت آن روا استین کامپ، بوده شلیک کرده، توانسته بدود؟

پزشک او هم پاسخ داده که آقای پیستوریوس بدون پاهای مصنوعیش، قدرت تحرک بسیار کمی دارد.

روز یکشنبه، یک شبکه استرالیایی، فیلمی از اسکار پیستوریوس را در حال دویدن بدون پاهای مصنوعیش نشان داد.

آقای پیستوریوس همواره بر بی گناهی خود تاکید کرده و گفته که تصور می کرده، سارقی پشت در است و برای همین شلیک کرده است.

Sunday night: New footage of Pistorius revealed

مطالب مرتبط