شب زنده داری سرخپوستان گواتمالا در شب «آخرالزمان»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شب زنده داری سرخپوستان گواتمالا در شب «آخرالزمان»

بازماندگان قوم کهن مایاها که همه جنجالها بر سر پایان دنیا از تقویم آنها شروع شد، در شب آخرالزمان نگران به نظر نمی رسند.

در گواتمالا جشنهای آیینی خود را با شکوه تر از همیشه برگزار کردند و شمع به دست، در انتظار پایان تقویم چند هزارساله خود شب را به صبح رساندند.

چرخه پنج هزار و 125 ساله تقویم قوم کهن مایاها در روز جمعه، اول دی ماه امسال به پایان می رسید و همین مساله باعث شده بود که عده ای بگویند این روز جهان به پایان می رسد.

اینترنت کمک کرد این شایعه که از حدود شصت سال پیش مطرح شده بود، در همه جای دنیا پخش شود و اگرچه عده کمی آن را جدی گرفتند، همه در این روزها از «آخرالزمان» صحبت می کردند.

اما در آمریکای مرکزی و جایی که مهد تمدن مایاهاست افراد محلی و گردشگران شب بیدار ماندند تا با چشم خود ببینند خورشید روز بعد مثل همیشه نوید روز جدیدی را می دهد و دست کم فعلا از پایان جهان خبری نیست.