ویدیو؛ سورتمه بازی هاسکی‌ها در سواحل شنی آفریقای جنوبی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدیو؛ سورتمه بازی هاسکی‌ها در سواحل شنی آفریقای جنوبی

گردشگران در کیپ‌تاون شنبه‌ها صحنه‌هایی از قطب شمال را در آفریقایی جنوبی مشاهده می‌کنند. گروهی از هاسکی‌ها سورتمه‌ای را به جای برف و یخ در امتداد شن‌های سفید ساحل مویزنبرگ می‌کشند. این سگ‌ها با سرعت ۲۵ کیلومتر در ساعت در این مسیر می‌دوند. شنبه گذشته ۲۳ سگ هاسکی برای به نمایش گذاشتن این نمایش تازه به کنار ساحل آمده بودند که برخی از آنها برای رسیدن به ساحل همراه با صاحبان خود یک ساعت رانندگی کرده بودند.

گردشگران در کیپ‌تاون شنبه‌ها صحنه‌هایی از قطب شمال را در آفریقایی جنوبی مشاهده می‌کنند. گروهی از هاسکی‌ها سورتمه‌ای را به جای برف و یخ در امتداد شن‌های سفید ساحل مویزنبرگ می‌کشند. این سگ‌ها با سرعت ۲۵ کیلومتر در ساعت در این مسیر می‌دوند. شنبه گذشته ۲۳ سگ هاسکی برای به نمایش گذاشتن این نمایش تازه به کنار ساحل آمده بودند که برخی از آنها برای رسیدن به ساحل همراه با صاحبان خود یک ساعت رانندگی کرده بودند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست