بانک بارکلیز در بازار بورس لندن

بانک بارکلیز در بازار بورس لندن
نگارش از Euronews

آیا قطر علاقه خود را به سرمایه گذاری در اروپا از دست داده است؟

هنوز نه. با این حال، سازمان سرمایه گذاری قطر و صندوق سرمایه گذاری امارات تصمیم گرفته اند که 379 میلیون واحد از اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام در بارکلیز را به پول نقد تبدیل کنند.
احتمالا سازمان سرمایه گذاری قطر در این معامله بیش از 220 میلیون یورو سود خواهد کرد.

مطالب مرتبط