واکنش موفق بربری به بحران اقتصادی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش موفق بربری به بحران اقتصادی

سود خالص سالیانه شرکت بربری همانطور که پیش بینی می شد بیست و شش درصد افزایش پیدا کرد. حجم بالای مبادلات که باید آنرا مرهون بازگشایی بیست و سه فروشگاه جدید بربری دراواخر ماه مارس دانست.

فروش این شرکت بزرگ بریتانیایی درهمه بخشها و حوزه های جغرافیایی رشد داشته است. سه چهارم فعالیت های بربری در اروپا و آمریکا صورت می گیرد، این درحالیست که فروش این شرکت در منطقه آسیا-اقیانوسیه رشدی چهل و یک درصدی داشته و در مجموع درآمدی نزدیک به دو میلیاردپوند را برای این شرکت به همراه داشته است.

این شرکت در نظر دارد طی سال جاری نیمی از پس انداز چهارصد میلیون پوندی خود را به بهبود فروش آنلاین و بازگشایی فروشگاههای بزرگ اختصاص دهد.