پیبات

ویدیوها. ساخت ربات خلبان که بهتر از هر انسانی پرواز می‌کند

مهندسان و محققان موسسه علم و فناوری پیشرفته کره (KAIST) درحال توسعه ربات انسان‌نمایی هستند که می‌تواند هر هواپیمایی را بدون نیاز به تطابق با کابین خلبان به پرواز درآورد.

تازه‌ترین ویدیو