اتاق زیر زمینی کشف شده در شهر پمپئی ایتالیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کشف اتاق خواب دو هزارساله برده‌ها در روم باستان؛ اثری از غل و زنجیر نیست

این کشف واقعیت‌های تلخ زندگی طبقات پایین جامعه را در دوره روم باستان را به تصویر می‌کشد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست