ثبت موسیقی بولرو در فهرست یونسکو

ویدیوها. ثبت بولرو، آوازخوانی عاشقانه کوبایی‌ها در فهرست یونسکو

یونسکو موسیقی «بولرو» را در فهرست میراث ناملموس بشریت به ثبت رساند. بولرو یکی از نمادهای فرهنگی کوبا و مکزیک به شمار می‌آید و راهی است برای بیان عواطف و احساسات از طریق آوازخوانی‌.

تازه‌ترین ویدیو