صخره‌های مرجانی فلوریدا در حال انقراض هستند

تماشا کنید: دمای بالای اقیانوس باعث مرگ صخره‌های مرجانی فلوریدا شده است

عملیات فوری برای نجات گونه‌های مرجانی فلوریدا از انقراض در جریان است. مرجان‌های فلوریدا به دلیل دمای بی‌سابقه آب رو به نابودی هستند.

عملیات فوری برای نجات گونه‌های مرجانی فلوریدا از انقراض در جریان است. مرجان‌های فلوریدا به دلیل دمای بی‌سابقه آب رو به نابودی هستند.

کارشناسان مرجانی می‌گویند که صخره‌های متعدد اطراف مجمع‌الجزایر مرجانی «فلوریدا کیز» در اثر افزایش دمای آب در عرض دو هفته از بین رفته‌اند و اکنون این صخره‌ها کاملا سفید شده و مرجان‌ها مرده‌اند. 

دانشمندان پیش بینی می‌کنند که «مرگ کامل» صخره‌های سفید شده طی یک هفته رخ دهد. اگر گرمای بی‌سابقه اقیانوس‌ها ادامه پیدا کند، صخره‌هایی که در اعماق آب قرار دارند هم ممکن است با سرنوشت مشابهی مواجه شوند و بمیرند.

تازه‌ترین ویدیو