ٔNOCOMMENT

ویدیوها. طوفان و گرمای شدید در اروپا؛ تصاویری از اسلوونی، کرواسی و صربستان

دومین طوفان شدید همزمان با آب و هوای بسیار گرم و خشکی که کل قاره سبز را در بر گرفته است، سه کشور اسلوونی، کرواسی و صربستان را در نوردید. به گزارش شبکه تلویزیونی RTV اسلوونی درختی که بر اثر طوفان شدید کنده شد و بر روی شهروندی افتاد، باعث کشته شدن او شد. این طوفان که ۴ عصر به ناگهان هوا را تاریک کرد و شروع شد با بارش باران همراه بود، باعث متوقف و قطع شدن حمل و نقل شهری و جریان برق و کنده شدن در‌ختان شد که خیابانها را مسدود کردند.

دومین طوفان شدید همزمان با آب و هوای بسیار گرم و خشکی که کل قاره سبز را در بر گرفته است، سه کشور اسلوونی، کرواسی و صربستان را در نوردید. به گزارش شبکه تلویزیونی RTV اسلوونی درختی که بر اثر طوفان شدید کنده شد و بر روی شهروندی افتاد، باعث کشته شدن او شد. این طوفان که ۴ عصر به ناگهان هوا را تاریک کرد و شروع شد با بارش باران همراه بود، باعث متوقف و قطع شدن حمل و نقل شهری و جریان برق و کنده شدن در‌ختان شد که خیابانها را مسدود کردند.

تازه‌ترین ویدیو