NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از سیل کم‌سابقه در ایتالیا؛ باران شش ماهه در یک و نیم روز بارید و قربانی گرفت

بارانی که در حالت عادی در ۶ ماه می‌بارید در برخی مناطق ایتالیا در یک و نیم روز بارید و باعث طغیان بیش از ۲۰ رودخانه شد. این سیل تا به روز جمعه ۱۹ مه دستکم ۱۳ قربانی گرفته و ۱۳ هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. از سرنوشت ده‌ها نفر نیز اطلاعی نیست.

بارانی که در حالت عادی در ۶ ماه می‌بارید در برخی مناطق ایتالیا در یک و نیم روز بارید و باعث طغیان بیش از ۲۰ رودخانه شد. این سیل تا به روز جمعه ۱۹ مه دستکم ۱۳ قربانی گرفته و ۱۳ هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. از سرنوشت ده‌ها نفر نیز اطلاعی نیست.

تازه‌ترین ویدیو