ده برابرشدن سرمایه‌گذاری خارجی در ازبکستان پس از اصلاحات اقتصادی

ده برابرشدن سرمایه‌گذاری خارجی در ازبکستان پس از اصلاحات اقتصادی

با همکاری

حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ازبکستان طی ۶ سال گذشته به بیش از ۱۰ برابر رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو