ایستگاه قطار فرانکفورت

ویدیوها. اعتراض به پایین بودن دستمزدها و افزایش تورم؛ اعتصابات سراسری بخش حمل و نقل آلمان را زمینگیر کرد

کارکنان حمل و نقل عمومی عمومی آلمان از جمله مترو‌، اتوبوس‌رانی، فرودگاه، راه‌آهن و بنادر آلمانی در اعتراض به ناکافی بودن دستمزد‌ها از بامداد دوشنبه به وقت محلی به مدت ۲۴ ساعت دست از کار کشیدند.

تازه‌ترین ویدیو