پارلمان اروپا، استراسبورگ، فرانسه

ویدیوها. رابطه متقابل شهروندان و نمایندگان در اتحادیه اروپا؛ پارلمان اروپا چگونه قانونگذاری می‌کند؟

پارلمان اروپا به عنوان نماینده ۴۵۰ میلیون شهروندِ ساکن در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا چه نقش و جایگاهی و چه کارکرد و وظایفی را ایفا می‌کند؟

تازه‌ترین ویدیو