پیشگامی‌های قطر در تسهیل آموزش و پرورش همگانی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پیشگامی‌های قطر در تسهیل آموزش و پرورش همگانی

با همکاری

طرح «بانک منابع آموزشی رایگان» برای پاسخگویی به نیاز دوران همه‌گیری به اجرا درآمد، چون بسیاری از مدارس بسته شده بود و این مخصوصاً به کودکان مناطق محروم آسیب می‌رساند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست