NOCOMMENT

ویدیوها. ویدئوی بزرگ‌ترین هتل یخی جهان در سوئد

بزرگ‌ترین هتل یخی جهان در سوئد که فقط از برف و یخ ساخته شده است روز جمعه درهای خود را به روی گردشگران از نقاط مختلف جهان گشود. مهندسان و طراحان هر سال ایده‌های جدیدی را برای بازسازی این هتل یخی ارائه می‌کنند که بیش از ۶ هزار متر مربع وسعت دارد. بزرگترین هتل یخی جهان در منطقه یوکاسیاروی در شمال سوئد در طول زمستان بازگشایی می‌شود.

بزرگ‌ترین هتل یخی جهان در سوئد که فقط از برف و یخ ساخته شده است روز جمعه درهای خود را به روی گردشگران از نقاط مختلف جهان گشود. مهندسان و طراحان هر سال ایده‌های جدیدی را برای بازسازی این هتل یخی ارائه می‌کنند که بیش از ۶ هزار متر مربع وسعت دارد. بزرگترین هتل یخی جهان در منطقه یوکاسیاروی در شمال سوئد در طول زمستان بازگشایی می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو