تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در اسرائيل

ویدیوها. گفتگو با گراهام فولر؛ «ایران و اسرائیل بدون جمهوری اسلامی هم روابط گرمی نخواهند داشت»

آیا مسائل ژئوپولتیکی در اعتراضات ایران نقش آفرین بوده‌اند؟ در پرتو این تغییرات، رقابت‌های منطقه‌ای و ژئوپلتیکی چه تصویر تازه‌ای ترسیم خواهد کرد؟ آیا احتمال کودتای سپاه وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با گراهام فولر یکی از سرشناس‌ترین صاحب‌نظران ژئوپولیتیک کشورهای مسلمان گفتگو کرده‌ایم.

تازه‌ترین ویدیو