NOCMMENT

تصاویری از تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات داخلی از بیروت تا رم

تظاهرات مردم در ایران با همراهی ایرانیان خارج از کشور نیز رو به رو شده و تجمعاتی در حمایت از خواست معترضان داخل ایران در کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌شود. به همین مناسبت گروهی از ایرانیان در سه روز اخیر در شهرهای ژنو در سوئيس، بیروت در لبنان، لاهه در هلند و همچنین رُم ایتالیا بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی، ضمن حمایت از خواست مردم ایران، نارضایتی و خشم خود از رهبران جمهوری اسلامی را فریاد زدند.

تظاهرات مردم در ایران با همراهی ایرانیان خارج از کشور نیز رو به رو شده و تجمعاتی در حمایت از خواست معترضان داخل ایران در کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌شود. به همین مناسبت گروهی از ایرانیان در سه روز اخیر در شهرهای ژنو در سوئيس، بیروت در لبنان، لاهه در هلند و همچنین رُم ایتالیا بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی، ضمن حمایت از خواست مردم ایران، نارضایتی و خشم خود از رهبران جمهوری اسلامی را فریاد زدند.

تازه‌ترین ویدیو