آینده‌ای روشن برای صحنهٔ موسیقی چندملیتی در قطر

آینده‌ای روشن برای صحنهٔ موسیقی چندملیتی در قطر

با همکاری

«هر روز نوازندگان و خوانندگان و آهنگسازان بیشتری سراغ ما می‌آیند چون با امکانات اینجا می‌توانند مستقیم به حرفه‌شان بپردازند و موسیقی ضبط کنند. اگر چنین جایی نبود آنها باید برای ضبط آثارشان به اروپا می‌رفتند.»

تازه‌ترین ویدیو