پیام نمایندگان مذاهب به رهبران جهان؛ زبان خصمانه را کنار بگذارید

پیام نمایندگان مذاهب به رهبران جهان؛ زبان خصمانه را کنار بگذارید

با همکاری

«مهمترین نتیجهٔ این کار این است که دور هم می‌نشینیم و گفتگو می‌کنیم، و درک می‌کنیم که راه حل مشکلات جهان نه در جنگ و منازعه بلکه در نشستن و گفتگو کردن یافت می‌شود.»

تازه‌ترین ویدیو