شاهدخت کیت و شاهدخت دایانا

«شاهدخت ولز»؛ لقب دایانا ۲۵ سال پس از مرگش صاحب جدیدی دارد

شاهزاده و شاهدخت ولز از جمله عناوین ولیعهد بریتانیا و همسرش است. دایانا تا زمان مرگش بر اثر تصادف خودرو در سال ۱۹۹۷ «شاهدخت ولز» بود.

تازه‌ترین ویدیو