عراق

ویدئو؛ نابودی باتلاق‌های جنوب عراق در پی خشکسالی

باتلاق‌های جنوب عراق که مشهور است زمانی باغ عدن در آنجا دایر بوده، در پی سه سال خشکسالی و بارندگی کم به شدت آسیب دیده‌اند.

باتلاق‌های جنوب عراق که مشهور است زمانی باغ عدن در آنجا دایر بوده، در پی سه سال خشکسالی و بارندگی کم به شدت آسیب دیده‌اند.

کاهش جریان آب در رودخانه‌هایی که از همسایگان این کشور یعنی ترکیه و ایران سرچشمه می‌گیرند نیز در شکل گیری این بحران نقش مهمی داشته است.

تازه‌ترین ویدیو