آرژانتین

ویدیوها. تصاویری از مسابقه انتخاب بهترین کباب‌پَز در پایتخت آرژانتین

آشپزهای گرد آمده از سراسر آرژانتین روز یکشنبه در بوئنوس آیرس، پایتخت، منقل‌های خود برای پختن بهترین کباب سنتی «آسادو» روشن کردند؛ رقابتی که با استقبال بازدیدکنندگان بسیاری مواجه شد و در پایان نیز داوران یک آشپز زن را فاتح آن اعلام کردند.

آشپزهای گرد آمده از سراسر آرژانتین روز یکشنبه در بوئنوس آیرس، پایتخت، منقل‌های خود برای پختن بهترین کباب سنتی «آسادو» روشن کردند؛ رقابتی که با استقبال بازدیدکنندگان بسیاری مواجه شد و در پایان نیز داوران یک آشپز زن را فاتح آن اعلام کردند.

تازه‌ترین ویدیو