NOCOMMENT

ویدیوها. برگزاری رژه روز ملی فرانسه با حمایت از اوکراین

فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۴ ژوئیه به مناسبت «روز ملی فرانسه» رژه نظامی بزرگ خود را با حضور هزاران سرباز در خیابان «شانزه لیزه» برگزار کرد. فرانسه در رژه امسال نظامیانش بر حمایت از اوکراین تأکید کرد که از ۲۰ هفته پیش با روسیه در جنگ است، تاکیدی که از تعهد پاریس به ناتو و متحدان اروپایی‌اش حکایت داشت.

فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۴ ژوئیه به مناسبت «روز ملی فرانسه» رژه نظامی بزرگ خود را با حضور هزاران سرباز در خیابان «شانزه لیزه» برگزار کرد. فرانسه در رژه امسال نظامیانش بر حمایت از اوکراین تأکید کرد که از ۲۰ هفته پیش با روسیه در جنگ است، تاکیدی که از تعهد پاریس به ناتو و متحدان اروپایی‌اش حکایت داشت.

تازه‌ترین ویدیو