برلین

ویدیوها. تکنو پارتی در برلین؛ تصاویر بزن و برقص خیابانی عاشقان موسیقی الکترونیک

صدها نفر از عاشقان موسیقی الکترونیک روز شنبه به خیابان‌های برلین آمدند و با به راه انداختن رژه تکنو خواستار ثبت فرهنگ موسیقی الکترونیک این شهر از جمله رقص آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شدند.

صدها نفر از عاشقان موسیقی الکترونیک روز شنبه به خیابان‌های برلین آمدند و با به راه انداختن رژه تکنو خواستار ثبت فرهنگ موسیقی الکترونیک این شهر از جمله رقص آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شدند.

تازه‌ترین ویدیو