فعالان حقوق حیوانات

ویدیوها. اعتراض فعالان حقوق حیوانات علیه «سنت از مد افتاده» گاوبازی در اسپانیا

ده ها تن از فعالان حقوق حیوانات در مخالفت با گاو بازی، یکی از سنت‌های دیرینه اسپانیایی ها، در شهر پامپلونای اسپانیا دست به تظاهرات زدند. قرار است این شهر میزبان یکی از مهم ترین جشنواره های گاوبازی در روزهای آینده باشد. فعالان حقوق حیوانات که لباس دایناسورها را به تن کرده بودند نسبت به خشونت علیه گاومیش ها و ادامه این ورزش «خشونت بار و از مد افتاده» اعتراض کردند.

ده ها تن از فعالان حقوق حیوانات در مخالفت با گاو بازی، یکی از سنت‌های دیرینه اسپانیایی ها، در شهر پامپلونای اسپانیا دست به تظاهرات زدند. قرار است این شهر میزبان یکی از مهم ترین جشنواره های گاوبازی در روزهای آینده باشد. فعالان حقوق حیوانات که لباس دایناسورها را به تن کرده بودند نسبت به خشونت علیه گاومیش ها و ادامه این ورزش «خشونت بار و از مد افتاده» اعتراض کردند.

تازه‌ترین ویدیو