Photo

برگزاری مسابقات کشتی با بدن‌های روغن‌زده در ترکیه

بیش از دو هزار کشتی‌گیر به ترکیه آمدند تا در ششصد و شصت و یکمین دورۀ رقابت‌های کشتی «کیرکپینار» شرکت کنند؛ آنهم در شرایطی که بدن‌هایشان را کاملا روغن زده و چرب کرده بودند که کشتی گرفتن را برایشان بسیار سخت می‌کرد.

بیش از دو هزار کشتی‌گیر به ترکیه آمدند تا در ششصد و شصت و یکمین دورۀ رقابت‌های کشتی «کیرکپینار» شرکت کنند؛ آنهم در شرایطی که بدن‌هایشان را کاملا روغن زده و چرب کرده بودند که کشتی گرفتن را برایشان بسیار سخت می‌کرد.

در این مسابقات و به سنت هرساله، با روغن زیتون سرتاسر بدن ورزشکاران را می‌پوشانند و سپس دو حریف در حالی که نوازندگان محلی فضایی شورانگیز را بوجود آورده‌اند، وارد میدان می‌شوند.

کشتی با بدن‌های روغنی یکی از قدیمی‌ترین ورزش‌های جهان محسوب می‌شود و بنا بر برخی گزارش‌ها قدمت آن به قرن چهاردهم میلادی می‌رسد.

این جشنوارۀ سالانه در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو نیز به ثبت رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو