تخریب دانشکده دامپزشکی خارکیف در پی حمله  موشکی روسیه

ویدیوها. تصاویری از تخریب دانشکده دامپزشکی خارکیف در پی حمله موشکی روسیه

در پی حمله نیروهای روسیه به ساختمان آکادمی دامپزشکی باغ وحش دولتی شهر خارکیف این مرکز آموزشی‌تحقیقاتی تخریب شد.

در پی حمله نیروهای روسیه به ساختمان آکادمی دامپزشکی باغ وحش دولتی شهر خارکیف این مرکز آموزشی‌تحقیقاتی تخریب شد.

به گفته مقامات محلی، اواخریکشنبه شب یک موشک بالستیک به محوطه این آکادمی اصابت کرد که باعث تخریب این مرکز شد.

بر اثر برخورد این موشک یک حفره به عمق ۲.۵ متر در محوطه این دانشکده ایجاد شد. شاهدان عینی می گویند که صدای شش انفجار قوی در طول یکشنبه شب در خارکیف و حومه آن شنیده شد.

نیروهای امنیتی اوکراینی اعزام شده به این منطقه تأیید کردند که روس‌ها در این حمله از موشک اسکندر استفاده کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو