NOCOMMENT

ملکه دفع جاذبه؛ هنرنمایی دختر موتورسوار بر دیوار مرگ

«کارمیلا پوربا» به موتورش گازی می‌دهد و آن را جسورانه بر دیوار مرگ استوانه‌ای می‌راند، استوانه‌ای که آن را بشکه شیطان هم می‌نامند.

«کارمیلا پوربا» به موتورش گازی می‌دهد و آن را جسورانه بر دیوار مرگ استوانه‌ای می‌راند، استوانه‌ای که آن را بشکه شیطان هم می‌نامند.

کارمیلا را حداقل در کشور خودش می‌توان ملکه دفع جاذبه نامید، دختر ۲۳ ساله و نترسی که مثل او در اندونزی از شمار انگشتان دست فراتر نمی‌رود.

کارمیلا که نفس‌ تماشاگران را در سینه‌هایشان حبس می‌کند خود به این نکته واقف است و به خبرگزاری فرانسه می‌گوید زنانی که بر روی دیوار مرگ برانند بسیار نادرند.

تازه‌ترین ویدیو