تصاویری از خط تراموای فعال در کی‌یف و راننده زن شجاعش که مسافران را همچنان جابجا می‌کند

ویدیوها. تصاویری از خط تراموای فعال در کی‌یف و راننده زن شجاعش که مسافران را همچنان جابجا می‌کند

یلنا سابیرووا نوزده سال است که راننده خط ترامودر پایتخت اوکراین است. این خط یکی از معدود خطوطی است که هنوز در پیچ و خم سنگرها و پست‌های بازرسی کی‌یف در حال تردد و فعالیت است.

یلنا سابیرووا نوزده سال است که راننده خط ترامودر پایتخت اوکراین است. این خط یکی از معدود خطوطی است که هنوز در پیچ و خم سنگرها و پست‌های بازرسی کی‌یف در حال تردد و فعالیت است.

این خط در بخش شرقی شهر که طبقه کارگری ساکن آن هستند و بزرگترین کارخانه‌ها در آن مستقرند فعالیت می‌کند. اما این روزها مغازه‌ها بسته است و انبوهی از آوار و خاک و سنگر در مسیرهای معمولی قرار دارد.

تازه‌ترین ویدیو