تصاویری از جشن عروسی اقلیت مسلمان در بلغارستان

ویدیوها. تصاویری از جشن عروسی اقلیت مسلمان در بلغارستان

مراسم جشن ازدواج نفیه امینکوا،۲۱ ساله و شعبان کیسلوف، ۲۴ ساله، تبلور سنت‌هایی است که اقلیت مسلمان ساکن بلغارستان در دوره حاکمیت کمونیسم ناگزیر به ترک آنها شده بود. مراسمی مملو از رنگ‌های شاد، ساز و آواز و رقص که عروس، که از اقلیت پوماک بلغارستان است، در ابتدا هیچ کدام از آنها را نمی‌بیند. چشمان او باید محکم بسته بماند تا زمانی که یک روحانی مسلمان خطبه عقد این زوج را جاری کند. این مراسم دو روز کامل طول می‌کشد و با نمایش جهیزیه عروس آغاز و با نقاشی صورت عروس به جذاب‌ترین بخش خود می‌رسد. عروس سپس شلوار گشاد سرمه‌ای به پا می‌کند، پیش بند و نیم تنه رنگارنگی می‌پوشد با دستان حنابسته به داماد ملحق می‌شود. آنها پس از دریافت هدیه‌های ازدواج خود به رقص و پایکوبی می‌پردازند و شاباش جمع می‌کنند. نفیه و شعبان قرار است در بهار روستای کوهستانی خود را که حدود سه هزار نفر جمعیت دارد، ترک کنند و به آلمان بروند، جایی که داماد در آنجا کسب و کاری به راه انداخته است.

مراسم جشن ازدواج نفیه امینکوا،۲۱ ساله و شعبان کیسلوف، ۲۴ ساله، تبلور سنت‌هایی است که اقلیت مسلمان ساکن بلغارستان در دوره حاکمیت کمونیسم ناگزیر به ترک آنها شده بود. مراسمی مملو از رنگ‌های شاد، ساز و آواز و رقص که عروس، که از اقلیت پوماک بلغارستان است، در ابتدا هیچ کدام از آنها را نمی‌بیند. چشمان او باید محکم بسته بماند تا زمانی که یک روحانی مسلمان خطبه عقد این زوج را جاری کند. این مراسم دو روز کامل طول می‌کشد و با نمایش جهیزیه عروس آغاز و با نقاشی صورت عروس به جذاب‌ترین بخش خود می‌رسد. عروس سپس شلوار گشاد سرمه‌ای به پا می‌کند، پیش بند و نیم تنه رنگارنگی می‌پوشد با دستان حنابسته به داماد ملحق می‌شود. آنها پس از دریافت هدیه‌های ازدواج خود به رقص و پایکوبی می‌پردازند و شاباش جمع می‌کنند. نفیه و شعبان قرار است در بهار روستای کوهستانی خود را که حدود سه هزار نفر جمعیت دارد، ترک کنند و به آلمان بروند، جایی که داماد در آنجا کسب و کاری به راه انداخته است.

تازه‌ترین ویدیو