آتشفشان کامبره ویه‌خا در اسپانیا همچنان فوران می‌کند

ویدیوها. آتشفشان کامبره ویه‌خا در اسپانیا همچنان فوران می‌کند

فوران آتشفشان کامبره‌ ویه‌خا در لاپالما اسپانیا تا ساعات اولیه صبح چهارشنبه ادامه داشت. یکی از هفت جریان گدازه آتشفشانی روز دوشنبه به دریا رسید و سومین جریان گدازه‌ای بود که به اقیانوس اطلس راه یافت.

فوران آتشفشان کامبره‌ ویه‌خا در لاپالما اسپانیا تا ساعات اولیه صبح چهارشنبه ادامه داشت. یکی از هفت جریان گدازه آتشفشانی روز دوشنبه به دریا رسید و سومین جریان گدازه‌ای بود که به اقیانوس اطلس راه یافت.

کیفیت هوا پس از خروج گدازه‌ها از دهانه آتشفشان بدتر شده است.

دانشمندان اتحادیه اروپا برآورد کرده‌اند که این فوران به ۲۷۰۰ ساختمان آسیب رسانده است.

به گفته دولت محلی، ۳۱۴ هکتار از محصولات زراعی نیز که اغلب آن‌ها درختان موز است تحت تاثیر این فوران قرار گرفته‌اند.

آتشفشان لاپالما در جزایر قناری در شمال غربی آفریقا، برای نخستین بار ۹ هفته پیش فوران کرد. تخلیه سریع بیش از هفت هزار نفر به جلوگیری از تلفات کمک کرد.

تازه‌ترین ویدیو