تصاویری از ضرب و جرح خبرنگاران از سوی طالبان در حاشیه تظاهرات گروهی از زنان در کابل

ویدیوها. تصاویری از ضرب و جرح خبرنگاران از سوی طالبان در حاشیه تظاهرات گروهی از زنان در کابل

اعضای گروه طالبان روز پنجشنبه دست به ضرب و جرح شماری از خبرنگاران در حاشیه تجمع اعتراض‌آمیز گروهی از زنان در کابل زدند.

اعضای گروه طالبان روز پنجشنبه دست به ضرب و جرح شماری از خبرنگاران در حاشیه تجمع اعتراض‌آمیز گروهی از زنان در کابل زدند.

زنان شرکت‌کننده در این تظاهرات علیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برای آموزش و کار زنان و همچنین شرایط اقتصادی در افغانستان شعار دادند. «کار، نان، آموزش» از جمله شعارهای معترضان بود.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که طالبان به مدت ۹۰ دقیقه به زنان شرکت‌کننده در این تظاهرات اجازه راهپیمایی دادند. با این حال دستکم سه خبرنگار از سوی طالبان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو