کارت‌پستالی از مسکو؛ پاییز هزاررنگ در شهر چهل‌تکه‌

کارت‌پستالی از مسکو؛ پاییز هزاررنگ در شهر چهل‌تکه‌

با همکاری

برکه‌ بِطریق‌ها وقتی شهرت جهانی یافت که میخائيل بولکاگف، نویسندهٔ نامدار روس در رمان معروفش «مرشد و مارگریتا» به این مکان اشاره کرد.

تازه‌ترین ویدیو