گشایش اکسپوی ۲۰۲۰ دُبی

ویدیوها. گشایش اکسپوی ۲۰۲۰ دُبی

نمایشگاه بین‌اللملی دُبی سرانجام پنجشنبه گذشته با هشت ماه تأخیر و نخست برای کارشناسان گشایش یافت.

نمایشگاه بین‌اللملی دُبی سرانجام پنجشنبه گذشته با هشت ماه تأخیر و نخست برای کارشناسان گشایش یافت.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه عظیم با حضور هنرمندان برجسته‌ای چون آندر‌ئا بوچلی و در سالن اصلی آن که طرحی مدرن بر اساس معماری اسلامی دارد برگزار شد.

درهای این نمایشگاه از روز جمعه این هفته به روی عموم باز می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو