تصاویر نادر از ورود گدازه‌های آتشفشانی به آب‌های اقیانوس اطلس
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویر نادر از ورود گدازه‌های آتشفشانی به آب‌های اقیانوس اطلس

ده روز پس از آغاز فوران آتشفشان کومبره وییِخا واقع در جزیره لا پالما از مجمع‌الجزایر قناری، گدازه‌ها سرانجام سه‌شنبه شب به آبهای اقیانوس اطلس رسید. برخورد بین سنگ‌های مذابی که دمای آن به هزار درجه سانتیگراد می‌رسد با آب دریا که دمای آن در حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است، موجب تولید گازهای سمی خطرناکی می‌شود؛ چنان که مسئولان منطقه دستور محدودیت تردد در شعاع ۳.۷ کیلومتری از منطقه ورود مواد مذاب به آب اقیانوس را صادر کردند.

ده روز پس از آغاز فوران آتشفشان کومبره وییِخا واقع در جزیره لا پالما از مجمع‌الجزایر قناری، گدازه‌ها سرانجام سه‌شنبه شب به آبهای اقیانوس اطلس رسید. برخورد بین سنگ‌های مذابی که دمای آن به هزار درجه سانتیگراد می‌رسد با آب دریا که دمای آن در حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است، موجب تولید گازهای سمی خطرناکی می‌شود؛ چنان که مسئولان منطقه دستور محدودیت تردد در شعاع ۳.۷ کیلومتری از منطقه ورود مواد مذاب به آب اقیانوس را صادر کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست