تصاویری از کابل تحت حاکمیت طالبان؛ استیصال مردم و شتاب و جولان فقر

ویدیوها. تصاویری از کابل تحت حاکمیت طالبان؛ استیصال مردم و شتاب و جولان فقر

از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان و تعطیلی بسیاری از کار و کسب‌ها و مشاغل، وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور باز هم بدتر شده است. بسیاری از شهروندان افغان که نیازمند پول برای گذران زندگی روزمره خود هستند، با تجمع در برابر بانک‌ها در کابل تلاش می‌کنند تا از موجودی حساب خود برداشت نقدی کنند و بسیاری هم از فرط نیاز به فروش اسباب و اثاثیه منزل خود از ظرف و ظروف آشپزخانه تا لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون و پنکه روی آورده‌اند.

از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان و تعطیلی بسیاری از کار و کسب‌ها و مشاغل، وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور باز هم بدتر شده است. بسیاری از شهروندان افغان که نیازمند پول برای گذران زندگی روزمره خود هستند، با تجمع در برابر بانک‌ها در کابل تلاش می‌کنند تا از موجودی حساب خود برداشت نقدی کنند و بسیاری هم از فرط نیاز به فروش اسباب و اثاثیه منزل خود از ظرف و ظروف آشپزخانه تا لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون و پنکه روی آورده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو