تصاویری از میانمار؛ مواد مخدر به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار به آتش کشیده شد

ویدیوها. تصاویری از میانمار؛ مواد مخدر به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار به آتش کشیده شد

مقامات دولت نظامی میانمار روز شنبه مقایر زیادی از مواد مخدر شامل هروئین، ماری‌جوانا، متامفتامین و کتامین را که در شهرهای یانگون، ماندالای و تائونگی کشف شده بود، آتش زده و نابود کردند. به گفته مقامات، ارزش این مواد ۶۸۰ میلیون دلار آمریکا بوده است. نمایش سوزاندن مواد مخدر در حضور مقامات دولتی و پلیس و به مناسبت روز جهانی مبارزه با مصرف غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر انجام گرفت. حاکمان میانمار که از روز یکم فوریه گذشته با کودتا روی کار آمدند، با برگزاری چنین رویدادهایی تلاش می‌کنند تا مشروعیت بین‌المللی به دست آورند.

مقامات دولت نظامی میانمار روز شنبه مقایر زیادی از مواد مخدر شامل هروئین، ماری‌جوانا، متامفتامین و کتامین را که در شهرهای یانگون، ماندالای و تائونگی کشف شده بود، آتش زده و نابود کردند. به گفته مقامات، ارزش این مواد ۶۸۰ میلیون دلار آمریکا بوده است. نمایش سوزاندن مواد مخدر در حضور مقامات دولتی و پلیس و به مناسبت روز جهانی مبارزه با مصرف غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر انجام گرفت. حاکمان میانمار که از روز یکم فوریه گذشته با کودتا روی کار آمدند، با برگزاری چنین رویدادهایی تلاش می‌کنند تا مشروعیت بین‌المللی به دست آورند.

تازه‌ترین ویدیو